In Nederland hebben we kwalitatief onderwijs in vergelijking met veel andere landen. Onderwijs is ook zeer belangrijk voor een samenleving. Daar ben je ongetwijfeld van op de hoogte, maar misschien weet je niet precies waarom het dan zo belangrijk is. In deze tekst bespreken enkele voordelen van onderwijs. Daarna gaan we nog kort in op enkele problemen binnen het hedendaagse onderwijs.

Goed voor de algemene ontwikkeling van het kind

Een kind is uiteraard op school om te leren, maar tegelijkertijd is het onderwijs ook goed voor de algemene ontwikkeling. Kinderen leren binnen het onderwijs namelijk ook samenwerken, spelen en ga zo maar verder. Daar heeft een kind veel aan in zijn latere leven. Op de werkvloer moeten mensen immers ook samenwerken. Het is dus goed om al vroeg sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Goed voor de hersenen

Uit onderzoek is gebleken dat leren op jonge leeftijd ook goed voor de hersenen is. Kinderen zijn ook in staat om zaken sneller aan te leren dan volwassenen. Wist je bijvoorbeeld dat kinderen op jonge leeftijd gemakkelijker een andere taal kunnen leren? Het is uiteraard belangrijk dat de hersenen zich goed ontwikkelen en daarom hebben we in Nederland ook leerplicht tot en met achttien jaar.

Goed voor de samenleving

Kwalitatief onderwijs is niet alleen goed voor het kind, maar tegelijkertijd ook voor de samenleving. We leven immers in een digitaal tijdperk en daarom is het van belang om een goede kenniseconomie te ontwikkelen. Hoe beter het onderwijs in een land, hoe beter dit is voor de economie. Dit is niet alleen goed voor de landelijke economie, maar daarmee word je als land ook een belangrijke speler op het wereldtoneel.

Onderwijs verbeteren?

Hierboven hebben wij enkele voordelen van onderwijs besproken. Nederland is een rijk land met kwalitatief onderwijs, maar ook hier lopen we helaas tegen problemen aan. Het punt is namelijk dat veel kinderen tegenwoordig moeite hebben om zich te concentreren. Dit heeft voor een deel te maken met het gebruik van elektronica.

Het is dan ook belangrijk om ons onderwijs te verbeteren. Dit kun je in de eerste plaats doen door smartphones op scholen te verbieden. Ook kleinere klassen zijn goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Een docent heeft dan namelijk meer aandacht voor de individuele behoeftes van de leerlingen.

Conclusie

Kwalitatief onderwijs is belangrijk en om die reden zijn wij ingegaan op de verschillende functies van onderwijs. In het laatste gedeelte van dit artikel hebben wij enkele hedendaagse onderwijsproblemen besproken.